Wykaz publikacji krajowych

 1. Biliński Z., Piecuch T., Witowski j., Wodzisławski W. Urazowe zwichnięcie stawu kolanowego powikłane uszkodzeniem tętnicy podkolanowej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., str. 140-142, 1985
 2. Górski Z., Biliński Z., Homik J., Witowski J., Wodzisławski W. Leczenia złamań i zaburzeń zrostu z użyciem stabilizatorów zewnętrznych w materiale Kliniki. Materiały VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Elbląg 1989, str. 42-44
 3. Wodzisławski W. Porównanie wyników zachowawczego i operacyjnego leczenia złamań trzonów kości goleni. Materiały Naukowe VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Łódź 1990, str. 110-123
 4. Wodzisławski W. Zabieg Judet-Forbesa w leczeniu zaburzeń zrostu zamkniętych złamań trzonów kości goleni. Materiały Naukowe VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, Łódź 1990, str. 124-134
 5. Wodzisławski W., Homik J. Mc Murray. Lekarz Wojskowy, 1991
 6. Wodzisławski W., Homik J., Tokarczuk K. Leczenie operacyjne świeżych uszkodzeń więzadłowo torebkowych stawu kolanowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.., LVII, supl. 2, str. 33-34
 7. Wodzisławski W., Homik J. Zastosowanie wyciągu nadkostkowego w leczeniu zamkniętych złamań trzonów kości goleni. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., t. LVII, str.359-362, 1992
 8. Homik J., Kentel M., Wodzisławski W. Przypadek osteochondritis dissecans leczony uzupełnieniem ubytku chrząstką konserwowaną. Sesja Plakatowa XXIX Zjazdu PTOiT, abstrakt str. 289, 1992
 9. Górski Z., Wodzisławski W., Tokarczuk K. Rekonstrukcja przedniego więzadła krzyżowego stawu kolanowego sposobem Erikssona. Polimery w medycynie, t. XXIII, Nr 1-2, str. 91-93, 1993
 10. Wodzisławski W., Homik J. Wpływ umiejscowienia i przebiegu szczeliny złamania na wyniki zachowawczego leczenia zamkniętych złamań trzonów kości goleni. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol., t. LVIII, str. 29-31, 1993
 11. Wodzisławski W., Chlebiński J., Lewczyk L., Górski Z. Własne doświadczenia w artroskopii stawu kolanowego. Lekarz Wojskowy, supl. II, str. 140-144, 1994
 12. Tokarczuk K., Wodzisławski W., Puźniak A. Ocena wydolności stawu kolanowego po rekonstrukcji ACL u sportowców. Medycyna Sportowa, t. 63, zeszyt X, str. 19, 1996
 13. Homik J., Wodzisławski W., Tokarczuk K. Zespolenie śródszpikowe sposobem Kuntschera w leczeniu złamań trzonu kości udowej w materiale Kliniki. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LIX, supl 2, str. 27-30, 1994
 14. Chlebiński J., Wodzisławski W., Górski Z. Diagnostyka i leczenie urazowych uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego. Kwart. Ortop. Supl. Str. 53-55, 1995
 15. Wodzisławski W., Kentel M., Zdziarski R., Celej P. Zaburzenia zrostu po zachowawczym leczeniu zamkniętych złamań trzonów kości goleni w materiale własnym. Kwart. Ortop. Supl, str. 29-33, 1996
 16. Puźniak A., Wodzisławski W., Osipacz L. Dwupoziomowa, korekcyjna osteotomia kości goleni prawej po wadliwie wygojonym złamaniu-opis przypadku. Kwart Ortop supl, str. 77-78, 1996
 17. Wodzisławski W., Chlebiński J., Homik J., Jaworski R., Pawłowski L. Oddzielająca martwica chrzęstno-kostna stawu kolanowego w zespole usidlenia tętnicy podkolanowej. Kwart Ortop, supl, str. 138-141, 1995
 18. Wodzisławski W., Kentel M. Karta badania stawu barkowego. Lekarz Wojskowy, supl II, str. 5-8, 1997
 19. Puźniak A., Wodzisławski W. Wieloodłamowe złamanie końca bliższego kości ramiennej. Lekarz Wojskowy, supl II, str. 53-54, 1997
 20. Homik J., Wodzisławski W. Zabieg sposobem Bandiego w leczeniu zespołu nadmiernego przyparcia rzepki. Lekarz Wojskowy, supl II, str. 112-114, 1997
 21. Zdziarski R., Wodzisławski W. Przypadek urazu wielonarządowego komunikacyjnego-omówienie sposobu postępowania. Kwart Ortop, supl, str. 147-151, 1998
 22. Górski Z., Wodzisławski W. Odległe wyniki leczenia złamań kostek goleni. Kwart Ortop, supl, str. 152-157, 1998
 23. Wodzisławski W., Homik J., Chlebiński J., Kentel M., Tokarczuk K., Zdziarski R., Holanowski R. Nasze doświadczenia w operacyjnym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., t. LXIII, supl 1, str. 122-127, 1998
 24. Homik J., Wodzisławski W., Holanowski R. Leczenie konfliktu rzepkowo-udowego zabiegiem sposobem Bandiego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., t. LXIII, supl 1, str. 166-168, 1998
 25. Wodzisławski W., Homik J., Kentel M. Nasze doświadczenia w protezoplastyce totalnej stawu kolanowego endoprotezą IBPS. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., t. LXIII, supl 1, str. 437-441, 1998
 26. Kentel M., Wodzisławski W., Chlebiński J., Tokarczuk K. Osteotomia bliższej nasady kości piszczelowej jako jedna z metod leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego w materiale Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii 4 WSKzP we Wrocławiu. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., t. LXIII, supl 1, str. 482-485, 1998
 27. Chlebiński J., Wodzisławski W., Tokarczuk K. Przydatność artroskopii w leczeniu wczesnych zmian zwyrodnieniowych kolana. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., t. LXIII, supl 1, str. 496-497, 1998
 28. Holanowski R., Wodzisławski W. Ostre złuszczenie głowy kości udowej III stopnia-opis przypadku. Kwart Ortop, supl, str. 218-220, 1998
 29. Kentel M., Wodzisławski W., Tokarczuk K. Przypadek nietypowego, urazowego zwichnięcia stawu kolanowego. Lekarz Wojskowy, 1999, zeszyt 3-4, str. 240-243
 30. Wodzisławski W., Krupa S. Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane obrażeniami naczyń i nerwów w materiale własnym. Kwart Ortop, zeszyt 45, 2002 nr 1, str. 57-61
 31. Kentel M., Wodzisławski W., Lewczyk L., Tokarczuk K. Ostry krwiak stawu kolanowego-przyczyny i nasz sposób postępowania. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., t. LXVII, str. 599-603, 2002
 32. Lewczyk L., Kentel M., Wodzisławski W. Postępowanie w obrażeniach zmiażdżeniowych stóp. Lekarz Wojskowy, tom 79, nr 1, str. 64-66, 2003
 33. Krupa S., Wodzisławski W., Lewczyk L., Kentel M. Wyniki leczenia wieloodłamowych złamań nasady i przynasady dalszej kości udowej w materiale własnym. Kwart Ortop, 55, 171-174, 2004

Wykaz publikacji zagranicznych

 1. Wodzisławski W., Homik J., Kentel M. Cementless hip arthroplasty of the Osteonics type. Preliminary report. III EFORT Congress. Barcelona 1997, str. 411
 2. Chlebiński J., Wodzisławski W., Jaworski R. Coexisting the osteochondritis dissecans with entrapment artery popliteal syndrome. III EFORT Congress, Barcelona 1997, str. 529
 3. Wodzisławski W., Homik J., Kentel M. The causes of non-union following conservative treatment of closed fracture of tibial shaft. III EFORT Congress, Barcelona 1997, str. 179
 4. Lewczyk L., Kentel M., Wodzisławski W., Homik J. Compartment syndrome of the foot in 10-year-old boy accompanying fracture of tibia. V EFORT Congress, Rodos 2001, str. 10.
 5. Kentel M., Lewczyk L., Wodzisławski W., Homik J. Unstable fractures-dislocations of the forearm (Galeazzi and Montegia laesions) in the material of Traumatic and Orthopaedic Surgary Clinic of Military Hospital in Wroclaw. V EFORT Congress, Rodos 2001, str. 32.
 6. Wodzisławski W. Conservative management of closed tibial shaft fractures. Surgical Techniques in Orthopaedics and Traumatology by Jacques Duparc, Elsevier, Paris 2002, vol. 4, 55-600-A-20
 7. Kental M., Lewczyk L., Wodzisławski W., Tokarczuk K., Homik J. Non-operative treatment of proximal and middle third of the humerus fracture. VI EFORT Congress, Helsinki 2003, 247
 8. Tokarczuk K., Kentel M., Lewczyk L., Wodzisławski W., Homik J. Quality of life of elderly patients with femoral neck fracture after the treatment. VI EFORT Congress, Helsinki 2003, 254
 9. Lewczyk L., Wodzisławski W., Kentel M., Tokarczuk K., Homik J. Osteonics cementless endoprothesis in treatment of coxarthrosis (our experience). VI EFORT Congresss, Helsinki 2003, str. 219
 10. Wodzisławski W. Why not each anterior instability of the shoulder can be treated by arthroscopy. VII EFORT Congress, Lisbona 2005, P1-445
 11. Zdziarski R., Wodzisławski W. Evaluation of the efficiency of the treatment of chondromalatia of the madial femoral condyle by means of drilling. VII EFORT Congress, Lisbona 2005, P2-354
 12. Czamara A., Wodzisławski W. The assessment of gait kinematics changes in patients after articular cartilage surgary. VII EFORT Congress, Lisbona 2005, P2-355
 13. Czamara A., Wodzisławski W. The use of simi motion system in the assessment of gait in patients after selected surgary procedures of the lower limbs. VII EFORT Congress, Lisbona 2005, P2-538
 14. Kentel M., Wodzisławski W. Knee joint haematoma after soft tissue lesions-our experience in management. VII EFORT Congress, Lisbona 2005, P3-48
 15. E. Klausa, J. Majda, W. Wodzisławski, R. Kozłowski: Effective, pre-operative autologousblood donation in orthopaedic surgary. Vox Sanguinis, The International Journal of Transfusion Medicine, vol 91, supp. 3, Aug 2006
 16. Wodzisławski W., Kentel M., Lewczyk L., Homik J. Hip joint posterior dislocation with accompanied femoral haed fractures. VIII EFORT Congres, Florence 2007, p860
 17. Wodzisławski W., Krupa S., Nowicki J., Będziński R., Detyna J.: The reaction of the pelvis to the implantation of the acetabular component of the hip endoprosthesis-initial tests with the use of the computerized tomography. Acta of Bioegineering and Biomechanics, vol. 11, 4, 2009

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zrozumiałem
© 2018 - 2019 Gabinet ortopedyczny